Ozon Tedavisinde Temel Bilgiler

  • Anasayfa
  • Ozon Tedavisinde Temel Bilgiler

Ozon Tedavisinde Temel Bilgiler

Ozon tabakasının kalınlığı sadece 3 milimetre. Bu kada ince bir tabakada oluşan zedelenme dünyaya ne kadar zarar veriyor ve bir o kadar da koruyabiliyor? Ozon, 2 oksijen atomundan oluşan ve stabil olmayan, hemen parçalanan bir molekül.

Peki ozon nasıl oluşuyor?

Yüksek voltajlı (yıldırım vb.) bir enerji kaynağının oksijen atomlarına çarpmasıyla ayrılan oksijen moleküllerinin bir kısmı ayrışıyor. Diğer oksijenle birlikte ozonu oluşturuyor.

Ozon tabakasındaki yüzde 1’lik azalma gezegen çapındaki cilt kanseri vakalarında yüzde 10’luk bir artış sağlıyor. Yüzde 10’luk azalmada ise %25’lik bir artış gerçekleşiyor.

Ne kadar ürkütücü değil mi ?

Ozonun en iyi çözündüğü sıvılar ise şöyle: Plazma, serum fizyolojik, su, bitkisel yağlar. Ozon biyolojik sıvılarda oksijenden daha fazla çözünür. Yani daha çözünür olduğu için dokulara daha fazla ulaşır. Oksiyen moleküllerini dokuda bırakır. Ozon en iyi plazmada çözünür. Ozon güçlü bir oksidandır ve bu özelliğiyle bakterisit, virüsit, fungusitdir. Bundan dolayı 1860’larda ameliyathane dezenfeksiyonunda, 1890’larda şehir şebeke suyu dezenfeksiyonunda kullanılmıştır. Ayrıca Birinci dünya savaşı boyunca asker yaralanmalarının tedavisinde kullanılmıştır.

Bu temel bilgilerden sonra ilgi alanımız medikal ozona geçelim.

Medikal Ozon Nasıl Üretilir ?

Oksijen jeneratörleri ile saf oksijenden üretilir. Normal hava kullanılmaz. Ortaya çıkan karışımın yüzde 100 ozon değildir. Karışımın yaklaşık %3-5’i ozon, kalanı oksijendir.

Medikal Ozon nerelerde kullanılır?

Kardiyovasküler sistem hastalıkları; kalp yetmezliği, hipertansiyon, iskemik hastalıklar, periferik damar hastalıkları, reynaut sendromu, venöz ülser.

Diyabet; mikroanjiyopati, nöropati, Doku hipoksisi etkisi nedeniyle hastalıklar, romatizmal hastalıklar, SLE.

Otoımmun(enflamatuar ve dejeneratif); behçet, amiloidaz, sijogren, vaskülit, haşimato, ülseratif kolit, crhon, sedef, pemfigus, hepatit, üveyit.

Nörolojik ve nörodejeneratif hastalıklar; alzheimer, demans, MS, parkinson, ALS, epilepsi, migren, vertigo.

GİS hastalıkları; h.pilori, ülser, reflü, gastrit, ülseratif kolit, chron, İBS, polipozis, hemoroit, analfüsür, fistül.

Solunum rahatsızlıkları; astım, koah, interstisel akciğer fibrozisi.

Dermotolojik hastalıklar; herpes, HPV, onikomikozis, akne, selülit, fronklost, follikülit, pemfigus, psoriazis, skarkeloid, allopesi, egzama, alerjik ürtiker, atopik dermatit.

Bakteriyel virütik,fungal enfeksiyonlar.

Göz hastalıkları; Üveyit, sklerit, maküladejenerasyonu, dejeneratif miyopi, glokom, retinitis pigmentosa.

Kas-Eklem Hastalıkları; fibromiyalji, travmatik durumlar, osteoartiritler,  miyofasiyal ağrı gibi.

Böbrek hastalıkları; glomerulonefritler, diyaliz hastalıkları.

Geriatİ-antiaging.

Kanser hastalıklarına destek amaçlı; özellikle akciğer, meme ve uterus kanserleri.

Ozonun uygulama yöntemleri

Major otohemoterapi, minör otohemoterapi, SF ozonlama, torbalama, dermal, infuslasyon(vajinal,rektal,kulak), kupping, sauna, eboo diyaliz, intrakaviter (ameliyat sırasında boşluklara), intra-perilezyonel, balneoterapi, nazal ozol, dental intramusküler, ozonlanmış ürünlerle.

Kontrendikasyonları

Hamilelik, favizm-hipertroidi, akut kanama, akut pankreatit, organ transplantasyonu.

Tedavi protokolü

Ozon uygulaması tek majör otohemoterapi ya da diğer yöntemlerle kombine yapılabilir, uygulama yöntemi hastaya ve hastalığa göre karar verilir.