Sinuzit

Sinuzit

Sinus boşluklarının ve burun içi dokularının enfeksiyonudur. Viral, bakteriyel veya mantara bağlı olabilir. Viral enfeksiyonlar çoğunlukla kendiliğinden geçer. Bazen bakteriyel enfeksiyona dönüşebilir.

Bakteriyel enfeksiyonlarında %40’ı kendiliğinden iyileşir. Semptomatik tedavi yeterlidir. Bu tedavi ile rahatlamayan hastaya antibiyotik tedavisi başlanır. Hastalık kronik sinüzite dönüşebilir. Böyle olursa altta yatan sebep araştırılmalıdır. Alerji ya da bağışıklık zayıflığı gözden kaçmamalıdır.

Medikal tedaviye cevap vermeyen hasta cerrahi olarak tedavi edilir.

Mantar enfeksiyonları bağışıklık sistemi zayıf kişilerde, diyabetiklerde, immun yetmezliği olanlarda görülür. Bu kişilerde antifungal tedai ile birlikte cerrahi tedavi düşünülür.

Kronik sinüzit göz tutulumu (orbital selülıt), apse, menenjit gibi komplikasyonlara sebep olabilir.