Tükürük Bezi Cerrahisi

Tükürük Bezi Cerrahisi

Tükürük bezleri parotis, submandibuler ve sublingual majör ve birde ağız içi minor tükürük bezlerinden oluşur. Bu bezlerde ki enfeksiyon medikal tedavi edilirken taş, kist ,doğum anomalileri, brankial, yarık lezyonları yada tümörler cerrahi olarak tedavi edilir.